NEWS Politics

kwara 2023: Idiagbon family organizes special prayer for AbdulWaheed Shola Idiagbon over his political ambition

Idiagbon family organizes a prayer for Hon. AbdulWaheed Shola Idiagbon over his political ambition, The entire family of Idiagbon organized a special prayer for Hon.